Velkommen til vår hjemmeside og nettbutikk.
Stolt medelem av:
Bilderesultat for PackSynergy AG logo
 

Hvordan håndterer vi Corona / Covid-19 viruset

Tiltak på bakgrunn av informasjon fra helsevesenet som gjennomføres:
 
 • En del av våre ansatte er operative fra hjemmekontorer / samt at vi har
  ansatte på Clausen bygget til å håndtere både varer, service og salg.

 • Vi vil kontakte alle avtalte servicebesøk om de skal gjennomføres.

 • Vi oppfordrer alle til å sende inn maskiner som trenger service / reparasjon

 • Vi igangsetter rutiner for innsending av maskiner for reparasjon.

 • Vi reduserer all reise / ute virksomhet til kun det aller nødvendigste.

 • Vi jobber med planer for å kunne opprettholde drift hvis vi opplever
  smitte på huset.

 • Vi reduserer besøk på bygget til det absolutt kun nødvendige.

Vi tar denne situasjonen meget alvorlig , men har foreløpig full drift og utsendelser fra vårt store lager av varer.