Stroppemaskiner

H. Clausen AS er en betydelig leverandør av stroppemaskiner fra de minste halvautomater til store linjer for fiskeindustrien. Vi har blant annet stor ekspertise på klippfisklinjer gjenom får fagmann i Nord Kjetil Pedersen. Ønsker du å høre mer om dette kan Kjetil kontaktes på mail eller telefon: kjetil@kpnord.no eller tlf. 916 99874